GIẢI PHÁP QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC - KHÍ

Trong bối cảnh môi trường bị ô nhiễm hiện nay, TMC tự hào là đơn vị cung cấp các sản phẩm thiết bị quan trắc môi trường nổi tiếng trên thế giới hiện nay như

Xylem:

 

 

 

Thế mạnh của TMC là

  • Thông số đo đạc quan trắc chính xác.
  • Thời gian lắp đặt nhanh chóng, chính xác
  • Chi phí hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhà đầu tư.