Giới thiệu

"TMC Tech ban đầu là một tổ chức từ thiện môi trường và một câu lạc bộ công nghệ môi trường. Chúng tôi cùng nhau thành lập công ty công nghệ môi trường để cùng nhau làm thêm nhiều dự án lớn góp phần bảo vệ môi trường cho đất nước mình ”.